Virbo in coronatijden

Gezien de coronamaatregelen nog steeds roet in het eten gooien heeft het bestuur beslist dat zowel de netwerkdag van februari 2021, het seminarie van maart 2021 en de happening in april 2021 te annuleren. Wij zijn de mening toegedaan dat wij een verantwoordelijke voorbeeldfunctie dienen te volgen. Hoe spijtig we het ook vinden dat we onze activiteiten moeten uitstellen en/of herzien. Van zodra we weer op een veilige manier onze activiteiten kunnen hernemen zullen we hierover via onze website communiceren.