POLL : Wat met de grote vakantie voor het Nederlandstalig onderwijs in België?

Vanaf 2022 wijzigt de Franstalige gemeenschap de vakantieregeling in het Franstalig onderwijs.

Minister Weyts gaf aan momenteel niet te volgen, gezien de huidige situatie niet ideaal is om deze dialoog op te starten.

VIRBO wil via het GO! graag het standpunt van alle directeurs beschikbaar stellen als de discussies worden geopend.

Help ons de mening van alle GO! directeurs op voorhand kenbaar te maken aan het beleid door de korte bevraging in te vullen. Klik daartoe deze link aan: https://forms.office.com/r/GhVbJefS2i