Opgelet! Lezing netwerkdag 8 februari 2022 werd afgelast!

Beste collega’s,

Ondanks onze goede hoop en voornemens voor 2022 én ons positivisme, temperen de cijfers en de huidige voortgang van COVID dit optimisme. De realiteit leert ons dat we nog steeds in onzekere toestand leven en dat het moeilijk is om verder dan 1 à 2 weken vooruit te kijken.

Daarenboven merken we zelf dat we nog steeds moeten roeien met de beschikbare riemen, in vaak heel moeilijke situaties. Door deze toestand (positieve leerlingen en personeelsleden waardoor continu moet worden geschakeld, quarantaines, structureel personeelstekort, directies die een klas overnemen, …) is het voor veel collega’s onmogelijk zich momenteel vrij te roosteren om een studiedag bij te wonen.

Ook voor de verhuurmodaliteiten (februari) van de VUB is het nog koffiedik kijken. Maximum aantal personen ? Catering ?

Heel wat collega’s hebben aangegeven deze lezing van Professor Adriaenssens graag te willen bijwonen; heel wat collega’s zouden ook hun kernteam zorg hier graag mee naar toe nemen. In de huidige situatie is dit echter voor vele onder ons onmogelijk !

Om iedereen de kans te bieden om deze boeiende spreker aan het werk te zien (al dan niet met enkele medewerkers) hebben we besloten deze netwerkdag te verplaatsen naar het voorjaar van 2023, opnieuw vanuit een positieve ingesteldheid en optimisme dat we tegen die tijd een “genormaliseerd leven” terug vinden.

Hou dus zeker al de datum vrij : dinsdag 7 februari 2023.

Hou het intussen veilig en gezond, hou vooral moed en steun elkaar. Samen komen we er zeker uit!

Met vriendelijke groeten

Didier Van de Gucht
Voorzitter VIRBO vzw