Info-Bas

Bekijk de recentste INFO-BAS onlineklik hier of zoek een ouder nummer van het laatste jaar  in het archief 

INFO-BAS is het informatieblad voor directies basisscholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Info-Bas verschijnt driemaandelijks (maart, juni, september, december)

Als je een bijdrage hebt voor INFO-BAS kan je die op sturen naar VIRBO, de Infobas-verantwoordelijke Gerda Calders, e-mail: Gerda.calders@gmail.com
Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage

Verantwoordelijke uitgever : Didier Van de Gucht, Warmoeshof 6 – 1853 Strombeek-Bever

Lay-out & vormgeving : drukkerij DIE KEURE

Druk : drukkerij DIE KEURE

Verspreiding druk : scholen BaO gratis (oplage ongeveer 600)

Elektronische versie : scholen SO, CLB, ALDI (oplage ongeveer 420)

Uitgiftekantoor : Peer