Doelstellingen

VIRBO wil opkomen voor de belangen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en de directies van het basisonderwijs in het bijzonder. Tevens willen wij een ondersteuning bieden aan de directies basisonderwijs van het GO!. Wij zorgen er dan ook voor de contacten met het GO! te behouden en verder te versterken. Wij onderhouden contacten met andere directieverenigingen en hebben aldus ook regelmatig overleg met de minister zelf. Via twee leerrijke studiedagen per schooljaar willen we onze leden informeren en laten kennis maken met nieuwe inzichten, onderwijs gerelateerde sprekers en verduidelijking van onderwijswetgeving. Ons seminarie biedt de mogelijkheid van een driedaagse navorming. Daarnaast biedt ons tijdschrift INFOBAS dat 4x per jaar verschijnt een kritische, informatieve en praktijkgerichte kijk op ons onderwijs en met de VIRBO-happening zorgen we voor de organisatie van een jaarlijkse didactische beurs gekoppeld aan praktijkgerichte navorming en/of interessante sprekers. Als vereniging trachten we ook hulp te bieden aan individuele directies en de mogelijkheden te bieden om eigen netwerken uit te bouwen. Met onze seniorenwerking willen we de band onder ere-directeurs ook na hun actieve loopbaan verder laten leven. Hun kennis, ervaringen en vooral hun helpende handen bieden ondersteuning aan de vereniging.