Virboseminarie 2012 (Simmerath)

  Het VIRBO-seminarie ging door van woensdag 14 tot vrijdag 16 maart in hotel Seemöwe met als gastsprekers mevr. Chris Martens, dhr. Eddy De Block, dhr. Marck Brants, mevr. Raymonda Verdyck, dhr. Eddy Baldewijns, dhr Jacky Goris, dhr. Andries Valcke en dhr. Bruno Dekeyser.

  • De groep deelnemers (met uitzondering van een paar die net niet bereikbaar waren voor de foto).
  • Onze werk- en verblijfplaats: het hotel.
  • Het hotel was gelegen aan de rand van het meer.
  • Inkomhal van het hotel.
  • Werkruimte voor de ICT-cursus onder leiding van dhr. Eddy De Block.
  • Tips en trucs leren om met de computer vlotter om te gaan.
  • Sessie over kwaliteitsonderwijs met mevr. Chris Martens.
  • Een sessie die door vele deelnemers werd bijgewoond.
  • Pedagogisch hoofdadviseur basisonderwijs, mevr. Chris Martens.
  • Aandachtig luisteren naar de uiteenzetting van mevr. Chris Martens.
  • Tweede sessie van dhr. Eddy De Block over meer uit je computer halen en er handiger mee omspringen.
  • Afwachten wat het resultaat van het geleerde oplevert ...
  • ">
   Sessie in verband met "Kennismanagement" door dhr. Marck Brants.
  • Ook hier een volle zaal deelnemers.
  • En de interesse was groot.
  • Onze gastsprekers in overleg met de voorzitter van onze vereniging. Van rechts naar links: dhr. Jacky Goris, dhr. Eddy Baldewijns, mevr. Raymonda Verdyck en dhr. Andries Valcke.
  • Dhr Alex Desmet leidt als voorzitter het panelgesprek in.
  • Journalist Bruno Dekeyser leidt de sprekers in en legt hen de vragen uit het publiek voor.
  • Mevr. Raymonda Verdyck reageert op vragen van de deelnemers.
  • Het publiek volgt met grote belangstelling het debat.
  • Dhr. Jacky Goris geeft zijn visie als Algemeen Directeur van een scholengroep.
  • Dhr. Andries Valcke verduidelijkt hoe navorming kan inspelen om bepaalde problematieken.
  • Dhr. Eddy Baldewijns licht toe hoe de de Centrale Raad van het GO! de toekomst ziet.
  • Dhr. Bruno Dekeyser brengt de vragen van het publiek over naar de panelleden.
  • De groep deelnemers aan het VIRBO-seminarie.